O Nama

Vlaška stranka je formirana o1.o2 2008 u Negotinu, pod nazivom VLAŠKA DEMOKRATSKA STRANKA, sa željom da se i Vlasi ukljuće u politički život u Srbiji.
Cilj formiranja stranke bio je utvrđivanje naučne istine o poreklu Vlaha,unapređenje prava Vlaha, ekonomski napredak, razvoj demokratskih principa i integracija u okviru Republike Srbije i zajednice evropskih naroda.
Na Skupštini stranke 19.03 2011 za predsednika je izabran Primarijus Dr Siniša Čelojević.
U kasnijem periodu formirani su odbori i u drugim opštinama.
Cilj stranke je da se formiraju opštinski odbori u 19 opština , gde žive Vlasi.
Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samopuprave od 12.05 2014
promenjen je naziv stranke VLAŠKA STRANKA.
Na našem vlaškom jeziku naziv je PĂRTJIJA VLAHILOR.

ODBORNIČKA LISTA VLAŠKE DEMOKRATSKE STRANKE
ZA OPŠTINSKE IZBORE U NEGOTINU 16.03 2014.g

Siniša Čelojević  doktor medicine ginekolog  Negotin
 Ljiljana Firulović  medicinska sestra  Kobišnica
 Živojin Ilić  Penzioner  Srbovo
 Dušan Dragomirović  VKV metalostrugar  Prahovo
Slađana Stojanović dipl. Inženjer poljoprivrede Negotin
Slobodan Domaćinović pevač vlaških pesama Radujevac
Dragiša Pređasković Kera pevač vlaških pesama Slatina
Živka Žikić poljoprivrednik Aleksandrovac
Slaviša Mihailović preduzetnik Plavna
Slaviša Nestorović doktor medicine hirurg Negotin
 Melenija Džimrić Mikica  učiteljica u penziji  Štubik
 Radomir Milanović  poljoprivrednik  Radujevac
 Danijela Tričković  dipl inženjer poljoprivrede  Negotin
 Đorđe Marjanović  penzioner  Negotin
 Jovan Miljković  preduzetnik  Jabukovac
 Snežana Čelojević  medicinska sestra  Negotin
 Miloje Dimiresković  dizajner  Negotin
Ivan Brnašević poljoprivrednik Urovica