Formiran Mesni odbor Vlaške Stranke u Klokočevcu

Danas 17.decembra u Klokočevcu formiran je Mesni odbor Vlaške stranke
PĂRTJIJA VLAHILOR. Za predsednika je izabran Zoran Martinović poznati
interpretator vlaške muzike (šef orkestra Čarobnjaci), za potpredsednika
Mihajlović Dejan a za sekretara Nikolić Saša.Osnivačkom sastanku je
prisustvovao predsednik stranke Dr Siniša Čelojević.